2019 Jørgen Ring DS Æresnål og standerhejsning og havnefogedskifte - Taarbæk Portalens foto- og videoarkiv